Αθήνα - 2130440334 , Μέγαρα - 2296080269 | th.kardatou@gmail.com

Κλινική διατροφή

Όλη η γκάμα κλινικών περιστατικών, από ήπια δυσλιπιδαιμία ή διαβήτη μέχρι βαρέως πάσχοντες ασθενείς που σιτίζονται τεχνητά, χρίζουν παρακολούθησης από Κλινικό Διαιτολόγο.

Όπως έχει επιβεβαιωθεί από πολυάριθμες έρευνες, η σωστή διατροφή μπορεί να προλάβει την εμφάνιση κλινικών νόσων αλλά και να βελτιώσει την πορεία τους και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας των ασθενών. Κατέχοντας εκτός από θεωρητικό υπόβαθρο και κλινική εμπειρία σε ενδονοσοκομειακό περιβάλλον, παρέχουμε στα γραφεία μας την απαραίτητη υποστήριξη σε όλα τα κλινικά περιστατικά που αναφέρονται παρακάτω.