Αθήνα - 2130440334 , Μέγαρα - 2296080269 | th.kardatou@gmail.com

Νεφρικές παθήσεις

Οι ασθενείς με οποιαδήποτε μορφή νεφρικής νόσου όπως  χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που δεν χρήζει αιμοκάθαρσης, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ασθενείς σε αιμοκάθαρση, μεταμοσχευμένοι, υπερτασικοί ασθενείς (που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης) συνίσταται να ακολουθούν συγκεκριμένη διατροφή για την αποφυγή σημαντικών επιπλοκών όπως υπερκαλιαιμία, υπερφωσφαταιμία, κατακράτηση υγρών, αυξημένη αρτηριακή πίεση και περαιτέρω επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα ο περιορισμός του άλατος παίζει νευραλγικό ρόλο στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και επιβράδυνση της νεφρικής νόσου ενώ συμβάλλει δραστικά στην μείωση της κατακράτησης των υγρών. Ακόμα, οι πρωτεΐνες οι οποίες βρίσκονται σε τροφές όπως το κόκκινο κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά και το ψάρι καλό είναι να περιορίζονται σε κάποιο βαθμό ανάλογα με το βαθμό νεφρικής ανεπάρκειας. Τέλος, το κάλιο και ο φωσφόρος συνήθως πρέπει να περιορίζονται στα τελικά στάδια της νεφρικής νόσου με γνώμονα πάντα και τις εργαστηριακές εξετάσεις των ασθενών.

Στόχος μας είναι η σύνταξη αυστηρά εξατομικευμένου διαιτολογίου σε αυτή την ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών ανάλογα με το νεφρολογικό ιστορικό του καθενός και το στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας.