Αθήνα - 2130440334 , Μέγαρα - 2296080269 | th.kardatou@gmail.com

Ο ρόλος της διατροφής είναι καταλυτικός τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση της υπέρτασης. Ειδικά η μη ελεγχόμενη υπέρταση μπορεί να αυξήσει το ρίσκο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως για παράδειγμα εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Ο τρόπος ζωής μας και η διατροφική μας συμπεριφορά αρχικά, αλλά και πιο ειδικά κάποια μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά μπορούν να επηρεάσουν και να βελτιώσουν την αρτηριακή μας πίεση. Τόσο η Μεσογειακή δίαιτα όσο και διεθνή πρότυπα όπως το D.A.S.H. (Dietary Approaches to Stop Hypertension) που αφορά στη διατροφική αντιμετώπιση της υπέρτασης καθώς και την επίτευξη ή και διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους είναι εργαλεία που χρησιμοποιούμε σε υπερτασικούς ασθενείς.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμα και μια απώλεια βάρους της τάξης των 5 κιλών οδηγεί σε μείωση της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 4,4 mm Hg και 3,6 mm Hg αντίστοιχα. Ακόμα, η αύξηση πρόσληψης καλίου από φρούτα και λαχανικά, η μείωση πρόσληψης νατρίου από επεξεργασμένα τρόφιμα, η μείωση της κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών, η αύξηση της κατανάλωσης ω-3 λιπαρών και η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας είναι ενθαρρύνονται σε συνδυασμό με την απώλεια σωματικού βάρους για την αντιμετώπιση της υπέρτασης.

Στόχος μας είναι η πρόληψη της υπέρτασης σε άτομα που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ή εμφανίζουν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση υπέρτασης, καθώς και η αντιμετώπιση της υπέρτασης σε υπερτασικά άτομα σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό.