Αθήνα - 2130440334 , Μέγαρα - 2296080269 | th.kardatou@gmail.com

Τεχνητή διατροφή (Εντερική – Παρεντερική σίτιση)

Η εντερική σίτιση είναι ένα είδος τεχνητής διατροφής που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως, για ασθενείς που δεν μπορούν να σιτιστούν μέσω της φυσιολογικής οδού σίτισης δηλαδή την από του στόματος ή εάν η δυνατότητα σίτισης από του στόματος δεν επαρκεί για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του ασθενή.

Τα αίτια της αδυναμίας σίτισης μπορεί να είναι τόσο λειτουργικά (αδυναμία συνεργασίας των οργάνων λήψης τροφής) όσο και ανατομικά όπως στενώσεις κτλ.

Ως τεχνητή διατροφική υποστήριξη, αναφέρεται η χορήγηση θρεπτικών διαλυμάτων από την εντερική ή ενδοφλέβια (παρεντερική) οδό.
Η εντερική σίτιση περιλαμβάνει, τη χρήση από του στόματος συμπληρωμάτων διατροφής για ειδικές περιπτώσεις ενισχυσης του οργανισμού και τους σωλήνες ή καθετήρες σίτισης για τις περιπτώσεις αδυναμίας σίτισης ή κατάπωσης.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης των ασθενών που σιτίζονται τεχνητά αντιλαμβάνεται κανείς πόσο αναγκαίο είναι να συσταθεί εξατομικευμένο διαιτολόγιο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις και στις ανάγκες του ασθενούς ή να συνταγογραφηθεί το κατάλληλο για κάθε ασθενή σκεύασμα εντερικής ή παρεντερικής σίτισης. Είναι αρκετά συχνό το φαινόμενο υποσιτισμού της συγκεκριμένης κατηγορίας ασθενών, γεγονός που δυσχεραίνει την πορεία της νόσου.